contactUs Waze

נזיקין, נזקי גוף, נזקי רכוש, תאונות דרכים, תאונות עבודה

הישראלי-רוטשטיין, משרד עו"ד מטפל בדרך קבע בתיקי נזיקין לסוגיהם, לרבות תביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תאונות  עבודה, תאונות ברשות הרבים  ונזקי גוף אחרים הנגרמים כתוצאה מרשלנות.
כמו כן מטפל המשרד במגוון תביעות פיצויים בגין נזקי רכוש.

המשרד עובד בשיתוף פעולה מלא עם מיטב המומחים בארץ (הן רופאים - בנזקי גוף והן מומחים רלוונטיים לנזקי רכוש כגון שמאים, מהנדסים וכיו"ב), כל אחד בתחומו אשר מחווים דעתם באופן מקצועי ומלווים את הלקוח יד ביד לאורך כל שלבי הטיפול בתיק.