contactUs Waze

הגנה מפני תביעה משפטית

קיבלת הודעה כי התביעה הועברה מחברת הביטוח לטיפול משרדנו ? להלן דף מידע קצר שיעזור לך בהבנת התהליך הצפוי בהמשך הדרך עד לסיום הטיפול המשפטי.

חברות הביטוח מעבירות לטיפול משרדנו אף תביעות המוגשות נגדן ו/או נגד מבוטחיהן שאינם אחראים לקרות התאונה או מכחישים את היקף הנזק הנתבע. כתב ההגנה מוגש באמצעות משרדנו בשם חברת הביטוח ובשם המבוטח (ללא עלות מצד המבוטח). יחד עם זאת, על המבוטח לחתום על ייפוי כח (ניתן להוריד כאן) לשם הסדרת ייצוגו מפני התביעה.

 
לפרטים נוספים - נא פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 וציינו את מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן לפנות גם בוואטסאפ במספר 058-5757793


 

הגנה מפני תביעה משפטית