contactUs Waze

ליטיגציה אזרחית, ייצוג בבתי משפט בכל הערכאות

אחת ההתמחויות הבולטות והרחבות של הישראלי-רוטשטיין, משרד עו"ד הינה בתחום הליטיגציה האזרחית. 

המשרד מטפל בהתדיינויות משפטיות בפני כל ערכאות המשפט כמו גם במסגרת הליכי בוררות וגישור, ומייצג את לקוחותיו במגוון הסכסוכים האזרחיים, החל משלב פתיחת ההליך המשפטי, דרך המלצה על פשרה (במקרה הצורך) ועד לקבלת ההכרעה הסופית בהם, בפסק דין חלוט וכל זאת תוך מתן חשיבות עליונה למקצועיות ולשירות יעיל ואישי.