contactUs Waze

הגשת תביעה שכנגד

קיבלת הודעה כי התביעה הועברה מחברת הביטוח לטיפול משרדנו ? להלן דף מידע קצר שיעזור לך בהבנת התהליך הצפוי בהמשך הדרך עד לסיום הטיפול המשפטי.

במקרים בהם נגרם נזק לרכב המבוטח בתאונה, חברות הביטוח ששילמו עבור תיקון הנזק ברכב המבוטח יבחרו להגיש תביעה שכנגד ולהפרע מהמזיק. גם במצב כזה ניתן לצרף תביעת הפסדים (בהנחה שמדובר בפוליסת ביטוח מקיף).

אם הוגשה נגדכם תביעה והיה לכם רק ביטוח צד ג', ניתן להגיש תביעה שכנגד בגין הנזקים שנגרמו לרכב המבוטח (נזק ישיר). על מנת להגיש תביעה מסוג זה יש לחתום על ייפוי כח (ניתן להוריד כאן), להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות חוות דעת שמאי, תמוונת נזק, תמונות ממקום הארוע, תיק משטרה, רישיון רכב ונהיגה וכו'.

במצב כזה, יידרש המבוטח לשלם עבור אגרת בית המשפט (מחצית ראשונה מינימום כיום 378 ש"ח או 1.25% מסכום התביעה ומחצית שניה בקביעת התיק להוכחות) ועבור מסירת התביעה שכנגד לידי הנתבעים (כ-20 ש"ח).

 
לפרטים נוספים - נא פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 וציינו את מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן גם לפנות בוואטסאפ במספר 058-5757793
הגשת תביעה שכנגד