contactUs Waze

מידע למבוטחים

קיבלת הודעה כי התביעה הועברה מחברת הביטוח לטיפול משרדנו ? להלן דפי מידע קצרים שיעזרו לך בהבנת התהליך הצפוי בהמשך הדרך עד לסיום הטיפול המשפטי.