contactUs Waze

מונחים בדיני נזיקין

 מונחים בתביעות נזיקין

אדם הנפגע בתאונה עלול למצוא את עצמו מבולבל אל מול שלל המונחים המשפטיים בקשר עם נזקיו. המונחים בתחום הנזיקין הם רבים וכדי לסייע ביד הנפגע המבקש לתבוע את נזקיו, החלטנו לכתוב מאמר המסביר, בצורה פשוטה יחסית, איך ועל בסיס מה מחשבים את הפיצוי לו הוא עשוי לזכות.
 

חשוב לציין כי המידע המובא להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום הנזיקין (נזקי גוף , נזקי רכוש ופלת"ד – תאונות דרכים) בטרם הגשת תביעה.

תביעות נזיקין הן שם כולל לכל אותן תביעות המוגשות בשל נזק שנגרם, בין לגופנו, בין לנפשנו ובין לרכושנו. 

דוגמאות לתביעות נזיקין הן: תאונת דרכים, תאונת עבודה, רשלנות רפואית, רשלנות מקצועית, נפילה במדרכה, פגיעה במהלך פעילות ספורטיבית, נזקי רכוש וכיו"ב. במאמר זה נתמקד במונחים הקשורים לנזקי גוף. 

הסעד העיקרי בתביעות נזיקין הינו סעד כספי (כלומר, תשלום פיצוי כספי) ומטרתו להשיב עד כמה שניתן את המצב לקדמותו (בית המשפט מנסה להעריך את שווי הפגיעה ולשלם בגינה פיצוי כספי לנפגע אשר יעמיד אותו ככל הניתן במצב דומה לזה בו היה אלמלא פגיעתו).

גובה הפיצוי נגזר ממספר ראשי נזק (=סוגי נזק) קבועים אשר הוכרו כברי פיצוי, בהתאם לנתוני התביעה ולנתוניו האישיים של התובע.

ישנם שני סוגי נזקים: נזק ממוני (=נזק מוחשי המתבטא בחסרון כיס והניתן לכימות ביתר קלות) ונזק בלתי ממוני (=נזק בלתי מוחשי אשר אינו מתבטא בחסרון כיס).

את הנזקים נהוג לחלק לשני סוגים: נזק מיוחד ונזק כללי.

נזק מיוחד הוא נזק ממוני אשר נגרם עקב התאונה ממועד קרות התאונה ועד למועד הגשת התביעה לבית המשפט. נזק זה הינו נזק אשר כבר התגבש בעבר ואשר ניתן לחשב ולכמת אותו ביתר קלות, ולפיכך יש לציין את הסכומים הנתבעים בו המפורש בכתב התביעה ויש להוכיחו באמצעות ראיות (קבלות, תלושי שכר וכיו"ב).

נזק כללי הינו הנזק העתידי אשר צפוי להיגרם לתובע בגין פגיעתו מיום הגשת התביעה ואילך.

להלן יובאו דוגמאות לראשי נזק אפשריים והסבר קצר על כל אחד מהם:


נזק מיוחד (שכבר התגבש - עבר)

הפסדי השתכרות – הפסדי ההכנסה שנגרמו בפועל לתובע בגין התקופה בה נעדר מעבודתו כתוצאה מהפגיעה. באם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה, מקובל לפסוק פיצוי נוסף מעבר לתקופת אי הכושר.

הוצאות רפואיות – הוצאות שנגרמו לתובע בעבר בגין פגיעתו, כמו למשל רכישת אביזרים רפואיים, רכישת תרופות, הוצאות בגין בדיקות, צילומים, טיפולים רפואיים, אשפוזים וכיו"ב.

יש לציין כי מרבית הטיפולים ניתנים לנפגע ע"י קופת החולים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואין הוא זכאי לפיצוי בגין טיפולים אלו.

הנפגע יהיה זכאי לפיצוי בגין ההוצאות הרפואיות אשר נגרמו לו בפועל (טיפולים פרטיים בהם נשא בתשלום, רכישת תרופות ואביזרים רפואיים, תשלום השתתפות עצמית לקופת החולים בגין טיפולים רפואיים וכיו"ב).

הוצאות ניידות (=הוצאות נסיעה) – הוצאות נסיעה שנגרמו לתובע בגין פגיעתו ו/או בגין הפגיעה בכושר ניידותו (למשל: נסיעות לצורך קבלת טיפולים רפואיים, שימוש מוגבר בתחבורה ציבורית ו/או במוניות עקב קושי לנהוג וכיו"ב).

עזרת הזולת – מקום בו קיימת פגיעה בתפקודו של אדם והוא נזקק לעזרת הזולת לצורך ביצוע פעולות אותן ביצע בעצמו לפני הפגיעה (למשל: עזרה ברחצה, בהלבשה, בהאכלה, בתחזוקת הבית, נקיון הבית, קניות, בישול וכיו"ב), הרי שיהא זכאי לפיצוי בגין עזרה זו בין אם ניתנה בשכר (למשל: מטפלת סיעודית, עוזרת בית וכיו"ב) ובין אם המדובר בעזרת בני משפחה וחברים (החורגת מגבולות עזרה רגילה).

הערה – הגם שנזק כללי הינו, כאמור, נזק הדרוש הוכחה (באמצעות קבלות, חשבוניות וכיו"ב המעידות על הוצאת הכספים), עדיין קיימת אפשרות לבית המשפט לפסוק פיצוי גלובלי על דרך האומדנא בגין ראשי הנזק שפורטו לעיל וזאת בהתאם להערכתו ולהתרשמותו וזאת גם אם הנזק לא הוכח באופן מלא.


נזק כללי (נזקים נוספים הצפויים בעתיד)

כאב וסבל – ראש נזק בלתי ממוני המקנה לניזוק פיצוי בגין הנזק, עגמת הנפש, הכאב, הצער והסבל אשר הינם מנת חלקו כתוצאה מהפגיעה נשוא התביעה.

בתביעות בגין תאונות דרכים הפיצוי בגין ראש נזק זה הינו מוגבל וסכומו המקסימלי עומד כיום על כ – 170,000 ₪ (ל – 100% נכות), כאשר סכום זה מתעדכן בהתאם למדד. אופן החישוב הינו נוסחה מתמטית בה נלקחים בחשבון 3 פרמטרים: שיעור הנכות הרפואית שנקבעה, גילו של הנפגע ומספר ימי האשפוז.

כאשר לא נקבעה לנפגע בתאונת דרכים כל נכות שהיא, רשאי ביהמ"ש לפסוק פיצוי בגין ראש נזק זה עד לשיעור של 10% מהסך המקסימלי.

בתביעות נזיקין אחרות (שאינן בגין תאונת דרכים) הסמכות לקביעת גובה הפיצוי בראש נזק זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של בית המשפט ואינה מוגבלת בסכום (יצויין כי בהליכי גישור ופשרה נהוג לפסוק לניזוק פיצוי העומד על פי 2 או 3 מסך הפיצוי שהיה נפסק במקרה של תאונת דרכים).

קיצור תוחלת חיים – ראש נזק בלתי ממוני המקנה לנפגע פיצוי בגין תוחלת חייו שקוצרה עקב פגיעתו. קיצור תוחלת החיים יכול שיהיה חלקי  (קיצור משך החיים הממוצע אשר היה צפוי להיפגע אלמלא פגיעתו) ויכול שיהיה מלא (פטירת הנפגע עקב פגיעתו). קשה לאתר מגמה אחידה בפסיקת בית המשפט ולעיתים, הגם שבתי המשפט הכירו בראש נזק זה כראש נזק עצמאי, עדיין פוסקים הם סכום אחד בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים.

אובדן כושר השתכרות לעתיד – פיצוי בגין השלכות הנכות על יכולת תפקודו העתידית של הנפגע וסיכוייו לשוב ולהשתלב במעגל העבודה מקום בו ייאבד את מקום העבודה וייפלט אל שוק דורשי העבודה.

חשוב לציין כי נפגע אשר לא נקבעה לו נכות צמיתה (נכות קבועה) לרוב לא יזכה לפיצוי בגין ראש נזק זה.

הוצאות רפואיות לעתיד – הוצאות עתידיות אשר צפויות להיגרם לנפגע בגין פגיעתו (למשל: ניתוח עתידי שהנפגע צפוי לעבור, טיפולים עתידיים, רכישת אביזרים רפואיים וכיו"ב).

הוצאות ניידות עתידיות – הוצאות הניידות (נסיעה) אשר צפויות להיגרם לתובע בעתיד עקב פגיעתו ולמשך כל חייו.

עזרת הזולת לעתיד -  פיצוי בגין עזרה עתידית לה יזקק הנפגע עקב פגיעתו ולמשך כל חייו.

התאמת דיור – פיצוי בגין שינויים והתאמות במקום המגורים אותן יידרש התובע לבצע עקב פגיעתו (למשל: מעבר לדירה עם מעלית, הנגשת הדירה לכסא גלגלים וכיו"ב).

מעבר לראשי הנזק – זכאי תובע, שזכה בדין, גם להחזר הוצאות משפט – דהיינו, פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו בפועל לצורך ניהול ההליך המשפטי, למשל: אגרת בית משפט, תשלום למומחה עבור עריכת חוות דעת, שכר עדים, שכר טרחת עורך דין וכיו"ב.

אנו מקווים שמצאת את המאמר מועיל ונשמח לשמוע הערות לאמור בו.

במאמר הבא נסקור את טענות ההגנה שעשויות חברות הביטוח ו/או ניזוקים לטעון כדי להקטין את הפיצוי.